Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Відповідальність
Піклування про навколишнє середовище

Піклування про навколишнє середовище

Південний гірничо-збагачувальний комбінат - гірничорудне підприємство з видобутку та збагачення залізної руди. З огляду на важливість екологічних проблем, на підприємстві особлива увага приділяється питанням охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище, комбінат особливу увагу приділяє вирішенню завдань, пов'язаних з екологічними ризиками, які виникають в процесі виробничої діяльності.

Керівництво підприємства декларує постійне вдосконалення системи екологічного управління. З цією метою на підприємстві введений і діє міжнародний стандарт ISO 14001: 2015, IDT «Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування».

Екологічна політика встановлює загальний напрямок і визначає пріоритетні принципи діяльності в сфері екологічного управління на комбінаті:

 • Запобігання збільшення забруднення атмосферного повітря.
 • Мінімізація впливів на зміну клімату.
 • Охорона та раціональне використання водних і земельних ресурсів.
 • Забезпечення ефективного функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони.
 • Раціональне використання природних і мінеральних ресурсів, а також зниження втрат при видобутку корисних копалин і їх переробці.
 • Відновлення порушених земель, збереження біорізноманіття та середовища існування.
 • Прояв турботи про здоров'я працівників підприємства.
 • Підготовка персоналу з питань забезпечення екологічної безпеки виробництва та екологічної системи управління.
 • Співпраця в галузі охорони навколишнього середовища із зацікавленими організаціями та громадськістю, відкрите інформування з питань екологічної діяльності підприємства.
 • Підвищення ефективності функціонування системи екологічного управління.
 • Ризик-орієнтоване мислення (підхід).

Усвідомлюючи масштаб і складність екологічних цілей, Південний гірничо-збагачувальний комбінат має намір попереджати негативний вплив на навколишнє середовище, що виникає в процесі виробничої діяльності. На підприємстві проводиться моніторинг та вимірювання екологічних характеристик для встановлення відповідності вимогам природоохоронного законодавства та прийняття рішень в сфері екологічного управління.

Південний ГЗК зобов'язується:

 • Дотримуватися вимоги природоохоронного законодавства, нормативних та інших документів з охорони навколишнього середовища, застосовуваних до екологічних аспектів підприємства.
 • Проводити регулярний моніторинг навколишнього середовища та внутрішні аудити, також забезпечувати участь усіх працівників підприємства в підтримці сприятливого стану навколишнього середовища.
 • В процесі господарської діяльності розробляти та впроваджувати природоохоронні заходи, спрямовані на оздоровлення екологічної обстановки, а також на мінімізацію або виключення екологічних ризиків.
 • Оцінювати ефективність використання природних і сировинних ресурсів по впливу на навколишнє середовище, забезпечуючи їх повторне використання або безпечну утилізацію.
 • Сприяти відкритому діалогу з усіма зацікавленими сторонами про потенційний вплив на навколишнє середовище.

Південний ГЗК одним з перших в Кривому Розі впровадив автоматизовану систему екологічного моніторингу (АСЕМ). Показники доступні на сайті «Криворізького ресурсного центру» в режимі онлайн. Дані моніторингу розміщуються у відкритому доступі з січня 2018 року. Саме тоді Південний ГЗК і виконком Криворізької міської ради підписали Меморандум про взаємодію з передачі даних автоматизованих стаціонарних постів для освітлення в модулі «Екомоніторинг» на порталі «Криворізький ресурсний центр».

Показники трьох постів спостереження, розташованих на межі санітарно-захисної зони комбінату, фіксуються в автоматичному режимі. Дані щодо викиду пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та діоксиду азоту оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка (газоаналізатори, метеостанції, цифрові масової концентрації аерозольних частин), які підлягають регулярній державній метрологічній повірці.

Забота об окрущающей среде.jpg